WYDARZENIA 2016-05-02
Wieści z litwy
  • Litwa - XXIV Festiwal Kultury Polskiej „Pieśń znad Wilii”
    Przy wypełnionejpo brzegiwidowni Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się w sobotę 22 kwietnia br. XXIV Festiwal Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii”. W festiwalu, którego organizatorem jest Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki, wzięło udział…
  • Litwa - Jubileusz „Optymistów” z Niemenczyna
    Uniwersytet Trzeciego Wieku „Optymiści” w Niemenczynie świętuje 5-lecie działalności. Z tej okazji w piątek odbyło się uroczyste spotkanie. Uroczystość zgromadziła słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Optymiści”, przyjaciół, gości i sympatyków. Były występy artystyczne,…
  • Litwa - Wilno: Trwa walka Polaków o gimnazjum im. Lelewela
    W końcu lutego br. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny przyjął orzeczenie przychylne dla wileńskiej szkoły im. Joachima Lelewela. Zgodnie z decyzją dla polskich dzieci, wygonionych z gmachu szkolnego na Antokolu, powinna być przywrócona edukacja od klasy 1 do 12 w tej dzielnicy, natomiast w…
Wieści z ukrainy