Aktualności
2017-12-11
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Uczczenie 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego
W 150. rocznicę urodzin dziecka, które wyrosło na obrońcę ducha narodu i wskrzesiciela państwa, mieszkańcy Wileńszczyzny i Polacy z różnych zakątków Rzeczypospolitej przybyli do Zułowa, by oddać cześć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Podczas uroczystości, którą zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych we współpracy z Ambasadą RP w Wilnie i Związkiem Polaków na Litwie, złożono kwiaty i wieńce, wysłuchano przemówień, Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego oddał salwę, a orkiestra wojskowa odegrała pieśń „My, Pierwsza Brygada”. W obchodach rocznicowych w Zułowie wzięli udział kombatanci Litwy, Białorusi i Polski, przedstawiciele Rodziny Ponarskiej oraz wielu innych organizacji społecznych, reprezentanci samorządów Wileńszczyzny, duchowieństwo, harcerze, społeczność szkolna i mieszkańcy. Nasze gimnazjum reprezentowała klasa GIIa z wychowawczynią panią Łucją Szuszkiewicz i organizatorami wyjazdu państwem Mariolą i Aleksandrem Pieszkami oraz harcerze i zuchy z działających przy gimnazjum jednostek pod...
2017-12-11
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Sandomierskie Mikołajki po raz 15.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” 4 grudnia br. miasto nad Solczą rozbłysło płomiennymi uśmiechami uczniów klas początkowych Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, których św. Mikołaj z królewskiego miasta Sandomierz obdarował świątecznymi prezentami. W ramach 15, a więc jubileuszowej akcji „Mikołaj dla polskich dzieci na Litwie” do Solecznik przybył inicjator akcji, obecnie sprawujący funkcje Redaktora Naczelnego miesięcznika „Sandomierzanin” pan Marek Rożek oraz delegacja Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu (organizatorów akcji) w składzie zastępców dyrektora pań Katarzyny Stawiarskiej-Bęczkowskiej i Teresy Zasadni oraz panów Roberta Kuśmiry i Witolda Nowakowskiego. Podczas uroczystości wręczania prezentów harcerze i zuchy przedstawili inscenizacje legend o lipach św. Jacka i rękawiczkach królowej Jadwigi, a uroczystość została wzbogacona piosenkami, tańcami, występem zespołu „Solczanka” oraz relacją zdjęciową o piętnastu latach współpracy. Po...
2017-11-20
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Projekt „Impresje patriotyczne”
2018 rok będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę i Litwę Niepodległości. W celu przygotowania młodzieży do obchodów tak ważnej dla historii kraju daty ruszył projekt „Impresje polityczne”, którego uczestnikami zostali harcerki i harcerze z jednostek działających przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Ogółem w działania projektowe jest zaangażowanych 12 placówek oświatowych Polski i Litwy. 10 listopada nasza grupa projektowa gościła przyjaciół ze Szkoły Podstawowej we Wrzosowej. Odbyło się spotkanie w auli, wycieczka po szkole, spotkanie z przedstawicielami Wydziału Oświaty i Sportu Samorządu rejonu solecznickiego, wizyta w dawnym pałacu Wagnerów. W drugiej połowie dnia wszyscy uczestnicy projektu przybyli do Domu Polskiego w Wilnie na warsztaty filmowe, które pomogą w realizowaniu zadania – przygotowania filmu pt. "Z filmowym przewodnikiem po niepodległości”. 11 listopada przedstawiciele sześciu szkół z Polski zwiedzali Wilno, uczestniczyli w obchodach Dnia Niepodległości na wileńskiej Rossie, poznali historię Jaszun oraz...
2017-11-20
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Lekcja o Janie Śniadeckim
Każdy uczeń Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach potrafi powiedzieć fakty z życiorysu Jana Śniadeckiego, co zawdzięczamy tradycyjnym obchodom Dnia Patrona, które odbywają się w listopadzie. W celu uniknięcia monotonii, formy obchodów mają różny charakter, a w tym roku miały formę lekcji dla wszystkich uczniów klas początkowych. Dzieci poznały dziesięć faktów: Jan Śniadecki żył w epoce oświecenia, dużo podróżował, założył obserwatorium astronomiczne w Krakowie i był dyrektorem obserwatorium w Wilnie, pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Wileńskiego, ostatnie lata życia spędził w Jaszunach w pałacu, który wybudował, uczył po polsku, krytykował romantyzm, nie ożenił się, skonstruował pierwszy w Polsce balon, uważał, że o wolność można walczyć mieczem i wiedzą. Fakty były uzupełniane tłumaczeniami lub inscenizacjami. Np. uczniowie klas 2 zademonstrowali zasady zachowania podczas śpiewania hymnu, uczniowie klas 1 udowodnili, że lżej jest uczyć się po polsku aniżeli po łacinie, uczniowie klas 3 opowiedzieli jak Jan Śniadecki zrozumiał jak podnieść ciężki balon...
2017-10-25
Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
Uczniowie JIK w Lublinie
W dn. 20-25 października grupa uczniów klas 8 oraz G1 i G2 wraz z nauczycielkami W. Dowejko i R. Gvazdaitytė gościła z wizytą w ramach programu edukacyjnego szkoły partnerskie w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. Celem wizyty była realizacja projektu historycznego związanego z obroną Kresów Wschodnich we wrześniu 1939 r. Podczas wizyty uczniowie wraz z uczniami z Lublina zwiedzili Wolę Okrzejską miejsce urodzenia Henryka Sinkiewicza oraz Wolę Głuchowską, miejsce ostatniej bitwy kampanii wrześniowej. Wysłuchali wykładu w Lubelskim oddziale IPN o walkach KOP na kresach wschodnich, uczestniczyli w zajęciach tworząc komiks historyczny a także pogłębiali wiedzę z języka polskiego, angielskiego i historii sztuki. Kulminacją pobytu było spotkanie w Domu Polonii z senator RP p. Anną Marią Anders, córką generała Andersa, podczas odsłonięcia płaskorzeźby generała Andersa autorem której jest absolwent naszego gimnazjum Rafał Dowejko.