Aktualności
2011-03-24
Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie
Kobieta – arcydziełem wszechświata
Zima nie daje za wygraną, ale wiosnę już czuć. Tym bardziej że marzec rozpoczął się pięknymi świętami – Zapustami i Dniem Kobiet. Z okazji 8 marca zorganizowaliśmy piękną uroczystość w Kieńskiej Szkole Podstawowej. Od miesiąca trwał szkolny projekt pt. „Kobieta w historii, literaturze, muzyce i sztuce”. W ramach projektu poznaliśmy, jak zmieniała się moda kobieca na przeciągu wieków, odkryliśmy tajemniczy świat imion wszystkich kobiet i kobietek naszej szkoły, pogłębiliśmy wiedzę o najsłynniejszych kobietach Litwy i całego świata, zgromadziliśmy wiele sentencji poświęconych płci pięknej. Na zakończenie projektu przygotowaliśmy uroczystość, na którą przybyły wspaniałe kobiety z naszej gminy: Krystyna Gierasimowicz – starosta gminy Kowalczuki, Helena Muszkiet – radna samorządu rejonu wileńskiego, pracowniczki gminy oraz mamy uczniów. Atrakcyjny program artystyczny przygotowali uczniowie klas 5-10, którzy przedstawili kobietę w rożnych epokach, rozpoczynając od kamiennej i kończąc na współczesności. Podziwialiśmy stroje i zajęcia kobiet, obyczaje –...
2011-03-21
Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie
Szkolne zespoły teatralne szykują się do finałowego przeglądu
W najbliższy poniedziałek, 28 marca, salę Domu Kultury Polskiej wypełni najmłodsze pokolenie artystów. Każdego roku Międzynarodowy Dzień Teatru dla polskich szkół Wileńszczyzny przebiega pod znakiem festiwalu. I chociaż do finału komisja kwalifikuje zaledwie czwartą część uczestników, zwycięzcą czuje się każdy, kto wystąpił na scenie. W miniony weekend komisja, w składzie Piotr Damulewicz, Anna Kitlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, aktorka i instruktorka Magda Kiszko-Dojlidko z Białegostoku, oraz Krystyna Dzierżyńska, zastępca prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” obejrzała 25 zgłoszonych na tegoroczny przegląd przedstawień. Wytypowano do finału zespoły teatralne: z Niemieskiego Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego, ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej, Szkoły Podstawowej w Suderwie, Szkoły-Przedszkola „Źródełko” (Wilno), Gimnazjum z Ejszyszek, Szkoły Średniej w Awiżeniach, Szkoły Średniej w Leszczyniakach (Wilno), Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego, Szkoły...
2011-03-17
Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie
Ustawa niszcząca polskie szkolnictwo Litwy
We czwartek, 17 marca, Sejm RL przyjął nową ustawę o oświacie. Nowelizacja ustawy pogarsza sytuację polskich szkół Litwy. Zdaniem polskiej społeczności Litwy, jest to początek końca polskiego szkolnictwa. Nowa ustawa przewiduje, że już od września br. nauczanie w szkołach mniejszości narodowych przedmiotów, dotyczących historii, geografii Litwy, a także poznania świata na wszystkich poziomach edukacji (początkowym, podstawowym i średnim) będzie odbywało się w języku litewskim. Natomiast od 2013 roku zostanie ujednolicony egzamin maturalny z języka litewskiego. W ramach tzw. optymalizacji szkół w małych miejscowościach będą zamykane szkoły mniejszości narodowych i pozostawiane tam jedynie szkoły litewskie. Z tego powodu liczba szkół polskich na Wileńszczyźnie może zmniejszyć się o połowę. Za nowelizacją ustawy przegłosowało 76 posłów, 14 głosowało przeciwko, zaś 29 wstrzymało się od głosu. – Nowelizacja ustawy o oświacie, którą zatwierdził we czwartek litewski parlament uderza w mniejszości narodowe – twierdzi poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie...
2011-03-17
Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie
XXII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie
W Jaszuńskiej Szkole Średniej im. M. Balińskiego (rej. solecznicki) w dniach 17-18 marca odbyły się krajowe eliminacje Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Do zmagań przystąpiło 33 uczniów klas 11 i 12 szkół rejonu wileńskiego (12), solecznickiego (6), m. Wilna (12) oraz trockiego i święciańskiego. Pierwszy dzień przebiegał pod znakiem prac pisemnych, na które uczniowie mieli 4 godziny. „(…) krajobrazy i być może duch Litwy nigdy mnie nie opuściły” – te słowa Czesława Miłosza są mottem tegorocznego sprawdzianu z racji na rok jubileuszowy poety (100-lecie urodzin). Do motta nawiązywał też jeden z tematów prac pisemnych. Tegoroczny patronat Miłosza był symboliczny, bowiem nikt z uczestników nie pokusił się o analizę wiersza poety. Drugi dzień olimpiady został przeznaczony na odpowiedź ustną, na którą uczniowie mieli zawczasu przygotować jeden temat z literatury i językoznawstwa. Olimpijczyków ocenia komisja, w skład której wchodzą poloniści Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Wileńskiego oraz goście z Komitetu...
2011-03-16
Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie
60 131 podpisów w obronie polskich szkół przekazano władzom Litwy
W czwartek, 17 marca, w Sejmie RL ma odbyć się głosowanie w sprawie kontrowersyjnej nowelizacji Ustawy o oświacie, pogarszającej sytuację polskich szkół Litwy. We wtorek na ręce prezydent, przewodniczącej Sejmu RL, premiera oraz ministra nauki i oświaty została złożona petycja w tej drażliwej sprawie wraz z ponad 60 tys. podpisami. Na apel Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w ciągu miesiąca zebrano 60 131 podpisów. Podpisani żądają zachowania prawa i możliwości do nauki przedmiotów w języku ojczystym, na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz zachowania wszystkich szkół mniejszości narodowych. W petycji jest też wyrażona prośba o zagwarantowanie nauczania języka litewskiego i jego sprawdzianu w szkołach ogólnokształcących według ustalonych między sobą programów języka litewskiego ojczystego i języka litewskiego państwowego, przy uwzględnieniu niejednakowych warunków nauczania tych przedmiotów, a także przywrócenia obowiązkowego egzaminu z języka ojczystego. We wtorek rano do gabinetu przewodniczącej Sejmu RL Ireny Degutiene pudło z kopiami...