Aktualności
2011-03-14
Już 17 marca Sejm RL zdecyduje o losie polskich szkół Litwy!
W czwartek, 17 marca, w sejmie RL odbędzie się decydujące głosowanie w sprawie kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o oświacie, pogarszającej sytuację polskich szkół Litwy. Natomiast we wtorek, 15 marca, na ręce przewodniczącej Sejmu Litwy Ireny Degutiene zostanie złożona petycja wraz z podpisami polskiej społeczności Wileńszczyzny. Na apel Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w ciągu miesiąca zebrano ponad 60 tys. podpisów. Ostatnie dwa tygodnie w siedzibie Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” minęły na liczeniu i kserowaniu zebranych podpisów. Rejon wileński dostarczył 25 tysięcy, solecznicki – 11, trocki – 4, Wilno – 20 tys. Inf. wł.
2011-03-11
Jubileusz 5-lecia nadania imienia szkole w Miednikach
Święty królewicz z Jagiellońskiego rodu od lat patronujący, obok Trójcy Świętej, parafii miednickiej został obrany przez szkolną społeczność patronem szkoły. Każdego roku, 4 marca, dzieci i młodzież pod kierownictwem swoich pedagogów przygotowują w placówce uroczystość, wspominając patrona – św. Kazimierza. Tegoroczne święto w Miednikach było wyjątkowe, albowiem szkolna brać świętowała pierwszy jubileusz – minęło 5 lat odkąd ten święty patronuje placówce. W zwyczaju szkolnej społeczności w Miednikach utarło się, by każdą uroczystość rozpoczynać modlitwą w miejscowym kościele. – Święty patron zobowiązuje nas do naśladowania jego cnót, natomiast nas – pedagogów, oprócz przekazywania wiedzy, do wychowania w duchu wartości chrześcijańskich – mówiła Mieczysława Pietkiewicz, dyrektorka szkoły, dodając, że kultywowanie katolickich tradycji jest pomocne w kształtowaniu u młodzieży takich cech, jak odpowiedzialność, otwartość na potrzeby innych, aktywność w życiu społecznym, skromność, dobroć i miłosierdzie. Cześć...
2011-03-11
Zdecydowane upominanie się o swoje
W ubiegłym tygodniu dobiegła końca akcja zbierania podpisów w obronie polskich szkół na Litwie. Ambitne plany zakładały zebranie co najmniej 50 tysięcy podpisów w ciągu niespełna miesiąca, tymczasem cel został osiągnięty z nawiązką – jest ich aż 60 tysięcy! W końcu stycznia podczas posiedzenia Rady Naczelnej AWPL podjęto decyzję o zbieraniu podpisów w miejscowościach Wileńszczyzny, docierając do jej mieszkańców poprzez rejonowe i lokalne oddziały i koła ZPL i AWPL, a także placówki oświatowe. Przedstawiciele polskich organizacji społecznych z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie na czele, wykorzystując swój potencjał organizacyjny, dotarli do większości mieszkańców i miejscowości Wileńszczyzny. Akcja ta – to wyraz sprzeciwu polskiej społeczności wobec wprowadzenia w życie nowej Ustawy o oświacie na Litwie. – Byłby to początek końca polskiego szkolnictwa na Litwie – oburzali się litewscy Polacy. Po nowelizacji ma być wprowadzony przymusowo nakaz nauczania części przedmiotów w języku państwowym. Ustawa przewiduje także m.in. urzędowy...