Aktualności
2016-05-10
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Lekcja o Henryku Sienkiewiczu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości. W tym też celu została przygotowana lekcja nietradycyjna dla uczniów klas początkowych, podczas której uczniowie nauczyli się daty urodzin pisarza metodą haków pamięciowych, usłyszeli fakty o przodkach pisarzach, kierunkach studiów, podróżach, małżonkach i teściu, czyli prototypie Zagłoby. Poza tym uczniowie wysłuchali streszczenia noweli „Janko Muzykant”, informacji o powieści „Quo Vadis” oraz odbyli wirtualną wycieczkę po Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Nie zostało pominęte znaczenie przyznania Nagrody Nobla dla Polaka mieszkającego w kraju, którego nie było na mapie Europy i słowa, które Sienkiewicz wygłosił w swoim przemówieniu: „Zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski. Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje. Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać”.
Jednej lekcji jest na pewno za mało aby poznać i polubić Henryka Sienkiewicza, ale pierwszy krok za nami w zgłebianiu wiedzy o powieściopisarzu, noweliście, dziennikarzu, publicyście, pierwszym polskim laureacie literackiej Nagrody Nobla, wielbionym przez pokolenia rodaków za budzenie poczucia narodowej wspólnoty i patriotycznego ducha.

Wicedyrektor Beata Zarumna