Aktualności
2017-11-20
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Lekcja o Janie Śniadeckim

Każdy uczeń Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach potrafi powiedzieć fakty z życiorysu Jana Śniadeckiego, co zawdzięczamy tradycyjnym obchodom Dnia Patrona, które odbywają się w listopadzie. W celu uniknięcia monotonii, formy obchodów mają różny charakter, a w tym roku miały formę lekcji dla wszystkich uczniów klas początkowych. Dzieci poznały dziesięć faktów: Jan Śniadecki żył w epoce oświecenia, dużo podróżował, założył obserwatorium astronomiczne w Krakowie i był dyrektorem obserwatorium w Wilnie, pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Wileńskiego, ostatnie lata życia spędził w Jaszunach w pałacu, który wybudował, uczył po polsku, krytykował romantyzm, nie ożenił się, skonstruował pierwszy w Polsce balon, uważał, że o wolność można walczyć mieczem i wiedzą. Fakty były uzupełniane tłumaczeniami lub inscenizacjami. Np. uczniowie klas 2 zademonstrowali zasady zachowania podczas śpiewania hymnu, uczniowie klas 1 udowodnili, że lżej jest uczyć się po polsku aniżeli po łacinie, uczniowie klas 3 opowiedzieli jak Jan Śniadecki zrozumiał jak podnieść ciężki balon w górę, uczniowie klas 4 zainscenizowali urywek z ballady „Romantyczność”. Co więcej, po każdym fakcie do pociągu wiedzy, który stał na scenie, wnosiliśmy symbol usłyszanej informacji. Zdobyte wiadomości zostały sprawdzone podczas testu. Na zakończenie lekcji do auli wszedł Jan Śniadecki, w którego postać wcielił się pan Julian Miłosz, by w imieniu całej społeczności złożyć jubileuszowe życzenia dla Pani Danuty Tomaszewicz, która obchodziła w tym dniu urodziny.
Serdecznie dziękuję nauczycielom klas początkowych za przygotowanie lekcji, podczas której nie tylko uzupełniliśmy wiedzę, ale też udowodniliśmy, że
„Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina”.

Wicedyrektor Beata Zarumna