Aktualności
2018-01-08
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Lekcja pt. „Jestem pierwszakiem”

1 grudnia w klasach pierwszych odbyła się lekcja zintegrowana pt. „Jestem pierwszakiem”, którą przygotowały i prowadziły panie Regina Miłosz, Krystyna Rogoża i Jołanta Wołosewicz. Zadaniem lekcji było dzielenie się z kolegami wiedzą zdobytą w ciągu stu dni w szkole. Na lekcji były stosowane różne metody nauczania: recytowanie wierszy, gry, zabawy muzyczne, śpiewanie piosenek. Wszyscy pracowali bardzo pilnie, dlatego każdy został nagrodzony symboliczną czapką pierwszaka.
Każdy okres w życiu dziecka jest ważny i trudny, pełen nowych wyzwań i zmian, natomiast okres adaptacyjny w klasie 1 jest szczególny. Bardzo ważnym staje się, aby w tym okresie ukształtować i umocnić w dziecku prawidłowe postawy i nawyki w stosunku do nauki oraz wiary we własne możliwości. Cieszymy się niezmiernie, że uczniowie klas 1 naszego gimnazjum chętnie zdobywają nowe wiadomości i udowodniają czynem, że nauka – to potęgi klucz.

Wychowawczyni 1c klasy Krystyna Rogoża