2017-06-08
Suderwska Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego
Obóz letni

Od 1 do 7 czerwca uczniom klas początkowych Suderwskiej Szkoły Podstawowej oraz działu w Rostynianach odbył się obóz letni „Promyczek”.
Dzieci miały zajęcia z pielęgniarką R. Mozarską, która zapoznała obozowiczów z bezpiecznym zachowywaniem się przy zbiornikach wodnych.
W czasie obozu brały udział w różnych zajęciach rozrywkowo-edukacyjnych, rysowały, śpiewały. Wraz z logopedą Aliną Wysocką uczyły się prawidłowego oddechu. Brały udział w garncarskich zajęciach w Domu kultury w Rostynianach, oraz w galerii rzeźb w Kiernowie.
Obozowicze miały okazję bardziej poznać swoją miejscowość. Przy spotkaniu z proboszczem Stanisławem Matiukiewiczem, pogłębiły swoją wiedzę o kościele Św. Trójcy. Miały okazję zwiedzić pierwszą stolicę Litwy - Kiernowo, oraz Dąbrowę w Duksztach. Cały tydzień był bardzo aktywny i decydując z wypowiedzi i prac plastycznych uczniów, można twierdzić, że obóz letni zostawił dużo wrażeń, których wystarczy na całe lato.
Odpowiedzialne za półkolonie były nauczycielki klas początkowych: A. Miluszkiewicz, R. Danowska, R. Romejko, R. Tomaszewicz, J. Pawiłowicz, socjalny pedagog Agata Jacznik i nauczycielka jęz. litewskiego B. Kilnienie.