Aktualności
2017-06-22
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Pobyt harcerzy z Solecznik na Ziemi Świętokrzyskiej

„Załóż mundur i przypnij lilijkę,
czapkę na bakier włóż,
w szeregu wstań wśród harcerzy
i razem z nami w świat rusz.”

12 czerwca czterdziestoosobowa grupa harcerzy i zuchów z Solecznik rozpoczęła tygodniową wędrówkę po ziemiach województwa świętokrzyskiego na zaproszenie redaktora naczelnego miesięcznika „Sandomierzanin”, prezesa Klubu Miłośników Sandomierza pana Marka Rożka i dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej księdza Bogusława Pituchy, którzy zadbali o bogaty i interesujący program pobytu. Grupa gościła w Ośrodku Rehabilitacyjno-Adaptacyjnym Caritas w Bojanowie, gdzie ks. Marcin Świeboda otoczył młodzież swoją opieką i wsparciem oraz zadbał o fantastyczne warunki zakwaterowania, pyszne posiłki oraz bogatą bazę rekreacyjno-wypoczynkową.

Młodzież zwiedziła piękny Sandomierz na wiele sposobów: poprzez wirtualną wycieczkę w Sandomierskim Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej i oglądanie panoramy z Bramy Opatowskiej pod kierownictwem wspaniałego przewodnika pani Agnieszki Krzesimowskiej, która sprezentowała grupie książkę własnego autorstwa pt.„Sandomierskie Soplicowo“, a także poprzez grę miejską, którą zorganizowała pani Aleksandra Pawłowska przy współpracy z uczniami Katolickiego Gimnazjum i LO im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu. W ramach poznawania miasta odbyły się spotkania z kustosz Muzeum Diecezjalnego "Dom Jana Długosza" w Sandomierzu panią Urszulą Stępień, podczas którego harcerze poznali legendę o rękawiczkach królowej Jadwigi; dominikaninem ojcem Tytusem Piłatem, który podał wiele ciekawostek o kościele św. Jakuba; mistrzem Cezarym Łutowiczem, który opowiedział o krzemieniu pasiastym.

Ciepłe wspomnienia pozostawiło spotkanie z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem oraz udział w uroczystościach Bożego Ciała, niedzielna msza św. w kościele Ducha Świętego celebrowana przez księdza dyrektora, wizyta w ratuszu u burmistrza pana Marka Bronkowskiego, odwiedzenie Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu i spotkanie z uczniami oraz nauczycielami z panią dyrektor Iwoną Koroną-Smardz na czele w murach „pracowni sandomierskich Mikołajów“, zwiedzanie muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ i grill połączony z zabawą w Hucie Komorowskiej, które zorganizowała Kustosz Muzeum Katarzyna Cesarz oraz Dyrektor Muzeum ks. Daniel Koryciński. Każde miejsce młodzież opuszczała z bagażem nowych informacji, miłych wspomnień oraz z niespodziankami, które będą przypominały o ciepłym przyjęciu.

Ogromne wrażenie pozostawiło spotkanie z prezesem Kopalni Dolomitu S. A. w Sandomierzu panem Longinem Bokwą oraz Przemysławem Bokwą z małżonką, gdyż przybyliśmy w celu podziękowania za wsparcie materialne naszego pobytu, a zostaliśmy ugoszczeni i zaproszeni na krótką lekcję o kopalniach, kruszywie i wydobywaniu siarki.

W pamięci pozostanie urok Gór Świętokrzyskich oraz sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, które poznaliśmy zawdzięczając przewodnikowi panu Krzysztofowi Sabat, profesorowi Stanisławowi Adamczakowi, Superiorowi Klasztoru Ojcu Zygfrydowi Wiecha. Smak prawdziwych lodów zapamiętamy zawdzięczając właścicielowi piekarni Janowi Mączce, a nowe informacje o dinozaurach - zawdzięczając przewodnikowi po kompleksie turystycznym Jura Park Bałtów.

Z całego serca dziękujemy wszystkim wyżej wymienionym osobom, a także członkom Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sandomierzu, Sandomierskiej Akademii Seniora, pani Ewie Bechne – Henkiel, księdzu Tomaszowi Lis oraz przedstawicielom środków masowego przekazu, paniom kucharkom, mieszkance Sandomierza, która poczęstowała nas sandomierskimi krówkami, organizatorom „Marszu dla zdrowia i życia”, strażnikowi Straży Miejskiej i ratownikom medycznym, wszystkim ludziom, którzy nas oprowadzali, obdarzyli czułym spojrzeniem, szczerym słowem, otwartym sercem za prawdziwie królewskie przyjęcie na królewskiej ziemi sandomierskiej. Wyrazy podziękowania kierujemy do pani Moniki Zuchniak-Pazdan, z którą współpracowaliśmy w celu współfinansowania kosztów transportu w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Samorządu rejonu solecznickiego za częściowe pokrycie kosztów przejazdu.

Wracając do domu każdy z uczestników wędrówki wymieniał długą listę odwiedzonych miejsc, usłyszanych informacji, doświadczonych wrażeń i słów podziękowania dla dorosłych, którzy poświęcili swój czas na zorganizowanie pobytu edukacyjno-wypoczynkowego dla grupy harcerzy i zuchów z Solecznik, którzy zdobyli bogatą kolekcję barwnych wspomnień na dobry początek wakacji 2017.

Drużynowa 8 SDH „Zodiak“ Beata Zarumna