Aktualności
2017-11-20
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Projekt „Impresje patriotyczne”

2018 rok będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę i Litwę Niepodległości. W celu przygotowania młodzieży do obchodów tak ważnej dla historii kraju daty ruszył projekt „Impresje polityczne”, którego uczestnikami zostali harcerki i harcerze z jednostek działających przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Ogółem w działania projektowe jest zaangażowanych 12 placówek oświatowych Polski i Litwy.
10 listopada nasza grupa projektowa gościła przyjaciół ze Szkoły Podstawowej we Wrzosowej. Odbyło się spotkanie w auli, wycieczka po szkole, spotkanie z przedstawicielami Wydziału Oświaty i Sportu Samorządu rejonu solecznickiego, wizyta w dawnym pałacu Wagnerów. W drugiej połowie dnia wszyscy uczestnicy projektu przybyli do Domu Polskiego w Wilnie na warsztaty filmowe, które pomogą w realizowaniu zadania – przygotowania filmu pt. "Z filmowym przewodnikiem po niepodległości”.
11 listopada przedstawiciele sześciu szkół z Polski zwiedzali Wilno, uczestniczyli w obchodach Dnia Niepodległości na wileńskiej Rossie, poznali historię Jaszun oraz sylwetki Śniadeckich i Balińskich.
Jeden z etapów projektu zakończył się, uczestnicy wrócili do codziennych zajęć, ale korespondencja z nowymi przyjaciółmi trwa, przygotowania do filmu odbywają się, więc cele projektu „Impresje patriotyczne” są realizowane i przygotowują młode pokolenie Polaków do godnego przeżywania setnych urodzin Ojczyzny.

Wicedyrektor Beata Zarumna