Aktualności
2017-12-11
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Uczczenie 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

W 150. rocznicę urodzin dziecka, które wyrosło na obrońcę ducha narodu i wskrzesiciela państwa, mieszkańcy Wileńszczyzny i Polacy z różnych zakątków Rzeczypospolitej przybyli do Zułowa, by oddać cześć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Podczas uroczystości, którą zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych we współpracy z Ambasadą RP w Wilnie i Związkiem Polaków na Litwie, złożono kwiaty i wieńce, wysłuchano przemówień, Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego oddał salwę, a orkiestra wojskowa odegrała pieśń „My, Pierwsza Brygada”.
W obchodach rocznicowych w Zułowie wzięli udział kombatanci Litwy, Białorusi i Polski, przedstawiciele Rodziny Ponarskiej oraz wielu innych organizacji społecznych, reprezentanci samorządów Wileńszczyzny, duchowieństwo, harcerze, społeczność szkolna i mieszkańcy.
Nasze gimnazjum reprezentowała klasa GIIa z wychowawczynią panią Łucją Szuszkiewicz i organizatorami wyjazdu państwem Mariolą i Aleksandrem Pieszkami oraz harcerze i zuchy z działających przy gimnazjum jednostek pod kierownictwem pani Łucji Dudojć.
Nasi uczniowie złożyli też wieniec i znicze na grobie Matki i serca Marszałka na wileńskiej Rossie, a także odwiedzili kościół w Powiewiórce, w której był ochrzczony polski bohater narodowy.
Niezmiernie się cieszymy, że młode pokolenie wzięło udział w pięknej lekcji historii, którą pragnęliśmy zaszczepić szacunek dla Tych ludzi, którzy zginęli, byśmy mogli żyć w Wolnym Państwie.
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Józef Piłsudski

Wicedyrektor Beata Zarumna