Aktualności
2016-05-02
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Wszystko to jest po to, bo cenniejsze życie jest nad złoto

Raz na jezdnię wlazła gapa.
Taka Gapa, ze aż strach.
Ktoś za rękę gapę złapał
I wykrzyknął- ach ty! Ach!

Drużyna uczniów Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, w skład której wchodzą Greta Waronis (1b), Agnie Staniulitie (2c), Wiktorija Rimpaitie (3a) i Dorota Szirma (4b), 29 kwietnia zdobyła pierwsze miejsce w rejonowym konkursie ,,Semafor”.
Droga do tak naprawdę nieoczekiwanego sukcesu była dość długa i trudna. Pierwszą trudnością z jaką spotkały się uczennice szykując się do konkursu było to, że informacja, której muszą nauczyć się jest podana w języku państwowym – nie w ojczystym. Jednak po jakimś czasie, po wyjaśnieniu nowych nieznanych słów, dziewczynki potrafiły swobodnie opowiadać o podstawowych zasadach ruchu drogowego. Nie mniej ważną przeszkodą był brak czasu – pozalekcyjne zajęcia naszych uczestnic. Każda z nich po szkole ma zajęcia dodatkowe, dlatego czasami rezygnując z któregoś z nich lub w międzyczasie zostawały po lekcjach na zajęcia. Wielką zasługą uczestnic jest to, że nawet w czasie ferii prawie każdy dzień przychodziły na spotkania indywidualne lub drużynowe. Najtrudniejszym zadaniem było i zostaje pokonać strach na drodze przed nadjeżdżającym samochodem. Sprawiało to najwięcej trudności i w czasie zajęć i w czasie konkursu.
Podczas konkursu szkolnego, który odbył się 12 kwietnia, Greta, Agnie, Wiktorija i Dorota udowodniły, że są najlepsze i zostały wydelegowane do udziału w konkursie rejonowym.
Przed konkursem było dużo przeżywań, ale dziewczynki potrafiły pokonać strach i wziąć czynny udział z celującym wynikiem.
Dziękujemy też rodzicom, za pomoc w szykowaniu się do konkursu.

Nauczyciel Wiesława Komolubienie