Filmoteka
Życie w początkówce Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach 2016

Praca projektowa uczniów klasy GIVa Dominika Korkliniewskiego przy współpracy z Robertem Kriwiczem