Galeria
Sprawozdawczo-wyborcza konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna”

9 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się sprawozdawczo-wyborcza konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna”. Udział w konferencji wzięło 236 delegatów, reprezentujących 92 polskie placówki oświatowe na Litwie. Ponownie prezesem został wybrany Józef Kwiatkowski, obecnie poseł na Sejm Republiki Litewskiej, wieloletni kierownik Stowarzyszenia. Wiceprezesem została Krystyna Dzierżyńska. Został wybrany również 20-osobowy Zarząd. 

Inf.wł.