Macierz szkolna

Działalność macierzy

Minęło 20 lat odrodzenia w Wilnie działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierzy...

Historia macierzy

Historia w przygotowaniu

Władze macierzy

Józef Kwiatkowski - Prezes Macierzy Szkolnej