Aktualności macierzy
Konkurs o św. Janie Pawle II
2015-06-03

Wycieczka do Rzymu – to główna nagroda, o którą w konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II zmagali się uczniowie polskich szkół na Wileńszczyźnie.
Już po raz 11. uczniowie z polskich szkół na Wileńszczyźnie wzięli udział w konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II. Zmagania, zorganizowane z inicjatywy Stanisława Pieszki, prezesa Litewskiego Oddziału Fundacji „Samostanowienie" oraz przy współudziale Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna" odbyły się we środę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Dzięki temu konkursowi już 90 osób, jego zwycięzców, wyjechało na pielgrzymkę do Rzymu. 5 laureatów tegorocznych zmagań również uda się w nagrodę do Wiecznego Miasta, a jeśli organizatorzy znajdą dodatkowe środki finansowe, to na pielgrzymkę pojedzie kolejnych 5 osób z grona najlepszych. Ponadto „Macierz Szkolna" zaprosi kilka osób, które nie trafią do najlepszych, ale mają dobre wyniki w konkursie, na szkolenia „Szkoła Liderów" do Pułtuska.

W tegorocznym konkursie, poświęconym pontyfikatowi św. Jana Pawła II, udział wzięło 26 uczniów.

Komisji oceniającej przewodniczył proboszcz parafii w Grzegorzewie Andrzej Andrzejewski.

Celem konkursu jest utrwalanie pamięci o św. Janie Pawle II.

Zwycięzcy konkursu:

Donata Korwiel – Gimnazjum im.St. Moniuszki w Kowalczukach
Adriana Wołosewicz – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Jowita Klimaszewska – Gimnazjum im .A. Mickiewicza w Wilnie
Marzena Joanna Franckiewicz – Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie
Justyna Leonowicz – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Józef Kuczyński – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Diana Iwaszko – Szkoła Średnia w Grzegorzewie
Sabina Butrymowicz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Tomasz Jundo – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Tomasz Jodko – Szkoła Podstawowa w Duksztach

Na podstawie: www.l24.lt
Fot. Marian Paluszkiewicz