Konkursy
BŁ. JERZY MATULEWICZ – ŚWIĘTY NA NASZE CZASY

Wspólnota Braci Jezusa Miłosiernego w Wilnie ogłasza konkurs na prace pisemne. 

Konkurs skierowany jest do osób posiadających obywatelstwo litewskie i urodzonych po 31 grudnia 1982 roku.

Uczestnicy do wyboru mają 4 tematy prac: 

I. „Moją ojczyzną jest Kościół” – przykład miłości do Kościoła w życiu i posłudze bł. Jerzego Matulewicza źródłem inspiracji dla młodego katolika początku trzeciego tysiąclecia.


II. „Musimy być apostołami pojednania, miłości i pokoju” – jak widzisz rolę świeckich w Nowej Ewangelizacji w Kościele na Litwie i w Europie?

III. „Musimy wnieść się ponad narodowe walki i interesy, abyśmy mogli wszystkim jednakowo służyć, podążając tam, gdzie wzywa nas większa chwała Boża.“ - jak dzisiaj odczytujesz wezwanie bł. Jerzego Matulewicza do miłości braterskiej i poszanowania praw każdego człowieka w obecnym kontekście społecznym.

IV. „Zasadniczą cechą świętości jest oderwanie się od stworzeń, a przylgnięcie do Boga” – aktualność myśli ascetycznej bł. Jerzego Matulewicza w świecie zdominowanym przez materializm i konsumpcjonizm.

 

Prace, nie licząc strony tytułowej oraz ewentualnego spisu treści, winny spełniać następujące kryteria: czcionka 12, odstęp-interlinia 1,5 – łącznie, tekst do 15 000 znaków ze spacjami.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (00370) 5215 95 75 lub pisząc na adres gjbroliai@gmail.com lub grigiskessje@gmail.com oraz w załączniku

Regulamin konkursu