Konkursy
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny, poświęcony Annie Krepsztul

Szanowni koledzy!

Szkoła Średnia im. Anny Krepsztul w Butrymańcach na Litwie serdecznie zaprasza rodaków do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym, poświęconym twórczości i pamięci naszej patronki.

Konkurs patronatem objęło Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 30 marca.

Z szacunkiem dyrektor szkoły Teresa Sawiel

Szczegóły zamieszczamy w regulaminie

Regulamin konkursu