Konkursy
'Polonijna Akademia Wiedzy i Umiejętności'

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przystępuje do realizacji drugiej edycji projektu: „Polonijna Akademia Wiedzy i Umiejętności”. Jest to długofalowy program, który ma na celu wspierania młodzieży polskiego pochodzenia uzdolnionej w zakresie nauk ścisłych z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu we współpracy z najlepszymi polskimi uczelniami.


W 2012 roku pierwszymi uczestnikami obóz naukowego byli wybrani drogą konkursu młodzi prymusi-chemicy z Litwy, Ukrainy i Czech. Partnerem w tych działaniach był Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie kilkudniowego pobytu młodzież polonijna wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych, wykonując ćwiczenia wspólnie ze studentami pod merytoryczną opieką uczelnianych asystentów. W pracowni eksperymentu chemicznego każdy uczestnik projektu miał możliwość samodzielnego zgłębienia tajników procesów chemicznych.
W tym roku naszym partnerem jest Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie. Jednostka dysponuje Wydziałowym Laboratorium Diagnostyki Molekularnej wyposażonym w najwcześniejszą aparaturę, umożliwiającą prowadzenia badań w zakresie genomiki, proteomiki, metabolomiki oraz histologii i ultrastruktury roślin i zwierząt.
Razem z kadrą dydaktyczną Wydziału przygotowaliśmy pilotaż programu, w ramach którego odbędzie się kwalifikacja uczniów chcących pogłębiać i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu biologii. Absolwenci projektu, którzy będą zainteresowani kontynuacją nauki na polskich uczelniach objęci zostaną stabilnym systemem stypendialnym oraz dalszym wsparciem naukowym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w opisywanym przedsięwzięciu.

Z wyrazami szacunku i życzliwości
Dariusz Piotr Bonisławski
Wiceprezes Zarządu Krajowego SWP