Konkursy
XIII Międzynarodowy Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie

Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają.

H. Heine

Festiwal jest imprezą otwartą dla wszystkich kto lubi śpiew i polską piosenkę. Celem Festiwalu jest umożliwienie spotkania się szkolnej młodzieży śpiewającej z kraju i z zagranicy oraz prezentacji ich twórczości artystycznej, a także wymiany doświadczeń w promocji śpiewu i polskiej piosenki. Festiwal ma służyć integracji środowisk młodzieżowych Litwy i Europy .

Organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie” Macierz Szkolna”

Regulamin konkursu