Szkoła Średnia im Szymona Konarskiego w Wilnie

Dołącz do tej szkoły

Aby dołączyć do szkoły musisz się zalogować.


Zaloguj się

Informacje

http://www.konarskio.vilnius.lm.lt HISTORIA SZKOŁY Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego położona jest w najdalej wysuniętej południowo - zachodniej części Wilna, na byłym niegdyś przedmieściu: Pohulanka (obecna ul. J.Basanawicziaus), Nowe Miasto i Ponary, wzdłuż ważnej drogi prowadzącej przez Troki na Grodno z odgałęzieniem w kierunku Kowna. Niegdyś nasza szkoła występowała pod numerem 29, zmieniała swoje adresy, lokal i skład. Zaczęła pod tym numerem działaę w składzie... Więcej