Szkoły
Typ szkoły Nazwa szkoły
Gimnazja Gimnazjum im. Jana Pawła II
Gimnazja Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze
Gimnazja Gimnazjum w Ejszyszkach
Gimnazja Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach
Gimnazja Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Gimnazja Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu
Gimnazja Gimnazjum 'Żejmiana' w Podbrodziu
Gimnazja Gimnazjum w Pogirach
Gimnazja Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie
Gimnazja Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Gimnazja Gimnazjum w Trokach
Gimnazja Gimnazjum im Adama Mickiewicza
Gimnazja Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
Gimnazja Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa