Szkoły
Typ szkoły Nazwa szkoły
Szkoły Podstawowe Suderwska Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie
Szkoły Podstawowe Barskuńska Szkoła Podstawowa
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Duksztach
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa na Lipówce
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Mościszkach
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Rakańcach
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Rostynianach
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Rzeszy
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Szumsku
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Taboryszkach
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Wesołówce
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa im Antoniego Wiwulskiego w Wilnie
Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Wilnie