Szkoły
Typ szkoły Nazwa szkoły
Szkoły Średnie testowaszkola
Szkoły Średnie Szkoła Średnia w Awiżeniach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. J. Słowackiego w Bezdanach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia w Bujwidzach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. A. Krepsztul w Butrymańcach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia w Ciechanowiszkach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia w Grzegorzewie
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. Michała Balińskiego w Jaszunach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole
Szkoły Średnie Szkoła Średnia w Mickunach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. Św. Kazimierza w Miednikach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu
Szkoły Średnie Szkoła Średnia w Rukojniach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia w Sużanach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im Szymona Konarskiego w Wilnie
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie
Szkoły Średnie Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie
Szkoły Średnie Wileńska Szkoła Średnia Lazdynai
Szkoły Średnie Szkoła Średnia w Zujunach
Szkoły Średnie Szkoła Średnia w Ławaryszkach