Zaproszenia
2016-05-10
FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI DZIECI I MLODZIEZY SZKOLNEJ

Stowarzyszenie Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”

uprzejmie zaprasza

na finał

XVII FESTIWALU
POLSKIEJ PIOSENKI DZIECI
I MLODZIEZY SZKOLNEJ
NA LITWIE

który się odbędzie 18 maja 2016r.
w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul.Naugarduko 76.

Początek o godz.10.00.
PROGRAM

Prezentacje festiwalowe:
Godz.10.00.-13.30.

I kategoria (dzieci do lat 8)
II kategoria (dzieci
od 8 do 11 lat)
III kategoria (dzieci
od 11 do 13 lat)

PRZERWA
Godz.13.30.-14.00.

Prezentacje festiwalowe :
Godz. 14.00.-16.00.

IV kategoria (dzieci i młodzież
od lat 13 do lat 16)
V kategoria (młodzież do lat 18)


Godz.16.15.
Ogłoszenie wyników
oraz wręczenie nagród.